Qstar

Våra stationer

Hitta mack

Miljö & Säkerhet

På Qstar är miljön och säkerheten viktig vi värnar om framtiden, människor och djur. Vi bygger våra stationer med dubbelmantlade cisterner, spillplatta och oljeavskiljare med larm, allt för att hindra att mark och jord utsätts för läckage.

Gasåterföringen vid våra transporter till stationerna är ett slutet system, där den gas som bildas i cisternen tas tillvara av tankbilen och tillbaka till depån för återvinning. Våra pumpar är utrustade med gasåterföring som innebär att den gas som bildas vid tankning sugs tillbaka i cisternerna. Alla pistolhandtag har slangbrottsventiler.

Vi satsar även på miljövänligare bränslealternativ på våra stationer och har idag E85 (avsedd för etanolbilar) på hälften av våra stationer, vilket vi utökar successivt. Eftersom många av Qstars stationer finns på landsbygden och små orter så finns ett miljövänligare bränslealternativ även där. Vi värnar nämligen om landsbygden. 

Biogas, RME, Alkylatbensin och AdBlue är också några av de produkter som du kan hitta på vissa stationer.

Miljövänlig logistik
Vi har ett online system där vi bevakar alla volymer. På så sätt kan vi planera våra transporter på ett miljövänligt och transporteffektivt sätt. Detta gör att vi minimerar miljöpåverkan.Våra tankbilar körs till största delen på diesel med 7% rapsinblandning som tillsammans med bränslebesparande motorolja minskar utsläppen.

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Qstar-Bilisten-Pumps integritetspolicy

Instagram AppIcon FIX

87AM4X51A7

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262