Qstar

Våra stationer

Hitta mack

Våra produkter

Information gällande Säkerhetsdatablad till våra kunder:
Qstar Försäljning AB/Swea Energi AB har tecknat ett avtal med Intersolia AB om hantering av våra Säkerhetsdatablad.

När ni för första gången köper en produkt ska ni få ett Säkerhetsdatablad för produkten.

Ett säkerhetsdatablad hanterar alla frågor gällande säkerhet och hantering av produkten och ska vara tillgänglig i händelse av olycka, spill eller annan händelse där det kan uppkomma frågor om hur man bör agera med hänseende till produkten.

Säkerhetsdatabladen skickas per automatik ut då ni beställer en produkt för första gången samt när det sker uppdateringar i gällande säkerhetsdatablad.
Dessa skickas i första hand ut per E-mail och i undantagsfall då ni inte har en E-mail i pappersform. För att detta ska fungera smidigt är det viktigt att det finns en gällande E-mailadress i våra register. Säkerställ detta med er ordermottagare vid nästa kontakt.


 

Hos oss kan du tanka bensin, diesel, E85, RME, AdBlue, HVO100 och gas. Utbudet varierar på våra stationer men bensin och diesel finns som standard (enstaka undantag förekommer). E85, RME, AdBlue, HVO100 och gas förekommer mer begränsat. På våra stationer kan man söka på produkt för att se vilka stationer som erbjuder den. Det går också att markerat en station på kartan eller söka på ortsnamn för att se vad en enskild station erbjuder.

Våra drivmedel håller alltid Svensk standard. Vi bygger våra stationer så att vi snabbt och enkelt ska kunna ställa om och öka försäljningen av nästa generations förnyelsebara bränslen.

 


 

Bensin 95 oktan är en oblyad bensin, avsedd för bensinmotorer. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-155422. Bensinen innehåller etanol som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen gör att vi minskar de fossila koldioxidutsläppen.


Produktblad • Säkerhetsdatablad


 

Bensin 98 oktan blyfri

Bensin 98 oktan är en oblyad bensin, avsedd för bensinmotorer med och utan katalysator. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-155422. 


Produktblad • Säkerhetsdatablad


 

Diesel B5 och B0

Diesel med RME är ett svavelfritt motorbränsle för dieselmotorer i  personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-155435. Bränslet innehåller RME (FAME) som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen gör att vi minskar de fossila koldioxidutsläppen. Vi rekommenderar att inte lagra produkterna mer än ett år samt att regelbundet utföra vattenkontroll i cisternen/lagringsplatsen.


Produktblad • Säkerhetsdatablad


  Diesel B5 och B0

Diesel B0 - främst på våra sjömackar
Diesel B0 är ett svavelfritt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-155435. Denna produkt innehåller ingen inblandning av RME (FAME) och säljs främst på våra sjömackar.


Produktblad • Säkerhetsdatablad


 

e85

E85 är ett etanolbaserat bränsle avsett för bränsleflexibla bilar s.k. FFV-fordon som är konstruerade så att bilen kan tankas valfritt mellan Etanol E85 och bensin. Etanol E85 är inte avsedd att användas i vanliga bensinbilar. Blandningen kan variera mellan E85 och E75. Etanol är ett förnyelsebart bränsle och bidrar till minskad växthuseffekt.


Produktblad • Säkerhetsdatablad


 

Drivmedel RME

RME är ett biobaserat motorbränsle för dieselmotorer till lättare och tyngre fordon och för arbetsmaskiner. RME  (rapsmetylester) uppfyller kraven enligt SS EN-14214 och går att bland med diesel som uppfyller kraven enligt SS 15 54 35 och SS EN-590. RME är avsett för fordon som är anpassade för RME. Kontrollera med fordonstillverkaren att dieselmotorn är anpassade för detta drivmedel. Lagring ska ske i cistern eller kärl som är godkända för lagring av drivmedel. Cisterner eller kärl som är ljusgenomsläppliga ska ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränslet är det viktigt att regelbundet utföra vattenkontroll i tanken för att minska risken för tillväxt av mikroorganismer. RME bör ej lagras längre än 6 månader.


Produktblad • Säkerhetsdatablad 1 Säkerhetsdatablad 2


 

Drivmedel adblue

AdBlue är en urealösning som innehåller ca 32,5 % urea och 67,5 % avhärdat vatten. AdBlue har egen tank i fordonet och får aldrig blandas in i diesel. AdBlue används i fordon med SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction) för avgasrening där AdBluen omvandlar de skadliga kväveoxidutsläppen till kväve och ånga. Lösningen är klar, giftfri och säker att hantera. AdBlue är varumärkesnamnet och säkerställer att produkten är i enlighet med ISO 22241.


Produktblad • Säkerhetsdatablad


 

Drivmedel HVO

HVO 100 är ett 100% förnybart dieselbränsle. HVO100 kan användas i dieselmotorer och fungerar med fördel i både lätta och tunga dieselfordon. Denna produkt har mycket hög tändvillighet, bra lagringsstabilitet och köldprestanda. Namnet HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor, även om inte alla råvaror alltid är vegetabiliska. HVO100 har låga emissioner och hög klimatnytta. Genom att använda HVO100 bidrar vi till att minska växthusgasutsläppen gentemot vanlig standard-diesel. Densiteten för HVO100 faller utanför den vanliga specifikationen för diesel (EN590), vilket innebär att det inte är säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med HVO100. Kontrollera med respektive fordons-/maskinleverantör för godkännande.


Produktblad Säkerhetsdatablad


Alkylat

Alkylatbensin är en bensin utvecklad för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt. Den miljöanpassade bensinen innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater eller olefiner (alkener). Det är ett drivmedel för tvåtakts- eller fyrtaktsmotorer som till exempel gräsklippare, motorsågar och mopeder etc.


Alkylat 2-takt

Produktblad Säkerhetsdatablad


 Alkylat 4-takt

Produktblad Säkerhetsdatablad


Spolarvätska koncentrerad

Koncentrerad spolarvätska som är både svanenmärkt och klimatsmart. Den löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna. Produkten har en frisk och fräsch doft. Spolarvätskan tillverkas av restprodukter från skogsindustrin. Det innebär att tillverkningen av etanolen inte tar egna resurser eller odlingsmark i anspråk och därmed att utsläppen av fossil koldioxid minimeras.


Säkerhetsdatablad  Skyddsblad


 

 

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Qstar-Bilisten-Pumps integritetspolicy

Instagram AppIcon FIX

87AM4X51A7

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262